Kryptozoologi beskæftiger sig med tre dyregrupper

Kryptozoologi beskæftiger sig med tre dyregrupper
10 Velkendte dyr på mærkelige steder, f.eks. løven på Fyn og lossen i Stænderrupskovene ved Kolding.
Officielt uddøde dyr, f.eks. den tasmanske pungulv, der officielt uddøde i 1936. Eller den mystiske dinosaur-lignende Mokele Mbembe, der skulle leve i en sø (Lake Tele) i Congo.
Fantasivæsener, havuhyrer, søslanger og afskyelige snemænd m. fl.
Cand.scient. Lars Thomas er Danmarks eneste kryptozoolog, han har skrevet op til flere bøger om emnet.
Som et eksempel fra den sidste gruppe kan nævnes Loch Ness´s berømte sødyr Nessie. De lokale historier om uhyret i Loch Ness går langt tilbage. De tidligste er fra omkring år 565. I 1933 blev en ny vej bygget langs søens ene bred. Forstyrrelserne, der fulgte i den nye vejs kølvand førte til mange nye observationer af Nessie. I 1934 blev det første billede taget af en engelsk kirurg, der var på sommerferie ved søen. I 1976 blev det andet billede taget af Nessie. Dette billede har længe været beskyldt for svindel, men billedet er taget før den tid hvor man virkelig kunne lave gode forfalskninger og der er ingen beviser for at det skulle være en forfalskning. Så den eneste mulighed er at fotografen har anbragt en dukke i vandet, eller at han virkelig har foreviget Nessie.
Søslanger er udbredt i verden. Lake Champlain har en søslange, der ligner Loch Ness´s. I Sverige har de også deres egen søslange i Storsjön ved Östersund. I over 200 år har der verseret historier i området om den lokale søslange. Omkring år 1900 stiftede en gruppe lokale velhavere et fangerselskab, hvis formål var at indfange dette dyr. De hyrede en norsk hvalfanger og udsatte fælder med hele grise i en hel vinter i bestræbelserne på at indfange bæstet. Uhyret havde ifølge de lokale beboere store flagermusevingeagtigt takkede ører, kort hals og et langt hoved...her er det måske på sin plads at nævne at området længe har haft en stor bestand af elsdyr. Elsdyr svømmer ret godt. De kan dykke ned på 4 meter efter vandplanter.
hele verden er søslanger velkendte. Deres udbredelse, udseende og adfærd er rapporteret så ensartet, at der måske kan være noget om snakken. Men hvilken dyregruppe tilhører disse søslanger så? Hvis Nessie skulle være et pattedyr ville man højst sandsynligt se dyret meget oftere, da det ofte måtte op til overfladen for at trække vejret. Det er udelukket at Nessie er en fugl af samme årsag. Kan Nessie være et krybdyr?...Tjaa krybdyr kan ganske vist blive så store som Nessie rapporteres at være, men krybdyr kræver en vis mængde varme for at være aktive. Vandet i Loch Ness er kun 11°C. En anden svaghed ved denne teori er, at temperaturen bestemmer hvilket køn et krybdyræg udvikler sig til. Høj temperatur giver hunner og lav temperatur giver hanner. I Loch Ness ville krybdyræg derfor sandsynligvis kun kunne udvikle sig til hanner. Så er der kun én kategori tilbage: fisk. Nessie kunne være en fisk. Dette passer med de observerede bevægelser i vandoverfladen og sonarundersøgelser af bevægelser i søen. Men Nessies form - med et lille hoved og lang hals ligner ikke den gængse beskrivelse af en fisk. Det er derfor umuligt at konkludere hvilken dyreart Nessie og de andre søslanger tilhører, måske lige på nær sø-elsdyret i Sverige, der jo nok tilhører pattedyrene.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”